Waarom digitale dorpspleinen

Trends en ontwikkelingen

De globale wereld verandert
Bron: Verenigde Naties

Duurzame doelen

In september 2015 hebben meer dan 190 landen zich gecommitteerd aan de nieuwe mondiale duurzame ontwikkelingsagenda voor 2030. De actiepunten van deze ontwikkelingsagenda zijn samengebracht onder de zogenaamde 17 Global Goals van de Verenigde Naties. VN-lidstaten moeten zelf zorgen voor een doorvertaling naar en implementatie van nationaal beleid. Aanvullend heeft Nederland zich ten doel gesteld om in 2050 een circulaire en volledig CO2-neutrale economie te hebben.

Doorgaande digitalisering

Naast de toenemende noodzaak aan duurzaamheid, circulariteit en inclusiviteit verandert ook doorgaande digitalisering de wereld. Consumenten denken inmiddels “digital first” en verwachten tegelijkertijd “on-demand delivery”. Het markttempo is steeds sneller. Klantbeleving staat volledig centraal. Waar vroeger de fysieke marktplaats nog aanbodgedreven was, draait het nu om het bieden van een geïntegreerde totaalbeleving (winkel en website) en om het inspelen op de vraag door analyses van (big en thick) data.

De regionale wereld verandert
Lokale verbindingen voor betere klantervaringen

Plaatselijke partnerschappen

In beginsel kan een regio, stad of dorp zich anno nu desgewenst wereldwijd profileren. Het lokale midden- en kleinbedrijf kan de fysieke aanwezigheid verbinden met digitale kansen en de fysieke winkelbeleving vergroten met digitaal gemak en lokale logistiek. Het aangaan van plaatselijke partnerschappen voor een lokale digitale marktplaats en het benutten van digitale dwarsverbanden kunnen nu worden ingezet voor een stevige lokale netwerkeconomie.

De lokale wereld verandert
Millennials zoeken naar eerlijke, authentieke producten en houden van gemak

Korte ketens

Er is meer aandacht voor smaakvolle streekproducten, verantwoord geproduceerd in kortere ketens. Millennials zijn op zoek naar authenticiteit en ecologica, middelbaren willen ook een verantwoord steentje bijdragen, en ouderen zoeken naar praktische oplossingen om langer zelfstandig te wonen. Er is gerichte belangstelling voor vakmanschap en groeiende waardering voor ambachten. Transparante productieprocessen en verantwoorde verwerking in de voedselketen worden steeds belangrijker, evenals korte distributielussen en lokale logistiek voor het verkleinen van de CO2-voetafdruk en het terugdringen van onnodige kosten. Het stimuleren van de lokale economie en vergroten van de sociale cohesie worden daarmee ook belangrijker voor de groeiende netwerksamenleving. Ook voor de landschappelijke kwaliteit en biodiversiteit kunnen de duurzame doelen veel betekenen.

Collectieve co-creatie

De relatie tussen individueel ondernemerschap en het collectieve gebied wordt dus van steeds groter belang voor de lokale werkgelegenheid, regionale aantrekkingskracht, maatschappelijke leefbaarheid én algehele duurzaamheid. Voor de vitaliteit van een gebied (stad, dorp, binnenstad, winkelcentrum, regio) is het cruciaal dat het gebied wordt beschouwd als een netwerksamenleving voor co-creatie. Dit vraagt om gerichte samenwerking tussen bedrijven, ondernemersverenigingen, citymanagers en gemeenten.

Daarom digitale dorpspleinen

Naar een nieuwe duurzame economie

Winkelgebieden zijn nog relatief gesloten systemen met gefragmenteerde klantervaringen

Middelen en mogelijkheden

De digitale kant van de netwerksamenleving, met intensieve sociale verbanden, groeit hard. Steeds sneller en steeds ingrijpender verbinden digitale middelen en mogelijkheden de verschillende (waarde)ketens en diverse schakels met elkaar. Winkelcentra en binnensteden zagen steeds meer geld uit de lokale economie wegvloeien naar nieuwe – alles-overkoepelende – aanbieders die – slechts vanuit een (inter)nationaal perspectief – inspelen op de veranderende vraag. Met grote maatschappelijke gevolgen en kosten voor lokale en regionale partijen. Het probleem is dat in de provincie de dorpen, steden en regio’s nog steeds bestaan uit relatief gesloten systemen, die onvoldoende met elkaar verbonden zijn in het relatief steeds opener systeem van het digitale netwerk.

Hoe beter vraag en aanbod op elkaar aansluiten hoe groter het Bruto Lokaal Product

Duurzame dwarsverbanden

Stichting Digitale Dorpspleinen helpt gemeenten en provincies per dorp, wijk, stad of regio ondernemers en organisaties (opnieuw) onderling te verbinden, zowel online als offline. Zo worden vraag en aanbod (inter)lokaal en regionaal meer en beter bij elkaar gebracht, primair vanuit een digitale dimensie. Door ketens te helpen verkorten, schakels te verbinden en ondernemerschap makkelijk bij elkaar te brengen.

De positieve impact van lokaal produceren op mens en milieu is groot

Eenvoudig gezegd: hoe meer digitale verbinding, hoe meer duurzame dwarsverbanden, hoe beter vraag en aanbod (inter)lokaal op elkaar aansluiten, hoe groter de lokale én regionale markt, hoe korter de distributielussen, hoe minder CO2-uitstoot, hoe beter de landschappelijke kwaliteit en biodiversiteit, hoe beter voedsel et cetera.

Digitaal dorpsplein

Met andere woorden: het onderling verbinden van ondernemers en organisaties via een lokale, digitale, collectieve marktplaats op het digitaal dorpsplein, is een belangrijk middel om als bedrijfsleven en als gemeentelijke, provinciale of landelijke overheid concreet invulling te geven aan de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties en te helpen transformeren naar een duurzame, circulaire en inclusieve samenleving. Voor een meer betekenisvolle economie waarin plaatselijke mensen en middelen meer centraal staan.

Ban Ki-moon, voormalig Secretaris Generaal bij de Verenigde Naties

Dorpspleinen

Duurzame Digitale Dorpspleinen

De eerste Digitale Dorpspleinen en lokale en regionale samenwerkingen tussen lokale ondernemers (versspecialisten, boeren, tuinders), gemeente en maatschappelijke instellingen krijgen vorm.

Arnhem en Maassluis

In co-creatie tussen winkelvastgoedbedrijf Wereldhave, gemeente Arnhem, ondernemers in winkelcentrum Presikhaaf en Kronenburg en De Groene Rijders zijn de volgende lokale collectieve digitale marktplaatsen in Arnhem gerealiseerd om het fysieke winkelaanbod te vergroten met online gemak, service en beleving:

www.presikhaaf-connect.nl

www.kronenburg-connect.nl

In co-creatie tussen winkelvastgoedbedrijf Wereldhave, gemeente Maassluis en ondernemers in winkelcentrum Koningshoek is het fysieke winkelaanbod uitgebreid via www.koningshoek-connect.nl.

Gemeente Zwartewaterland

In co-creatie met de gemeente Zwartewaterland, Provincie Overijssel en studenten van Hogeschool Windesheim uit de dorpen in gemeente Zwartewaterland is het lokale aanbod van de eerste twee dorpen van de gemeente Zwartewaterland gedigitaliseerd:

www.dorpsplein-zwartsluis.nl

www.dorpsplein-genemuiden.nl

Studenten verzorgen de digitale marketingcommunicatie via sociale media om betrokken klanten te creëren die op beslissende momenten aan de lokale ondernemers denken.

Zorgboerderij Lenteheuvel is voornemens om lokale bestellingen weg te brengen voor de ondernemers met een elektrische bakfiets.

Oegstgeest

In Oegstgeest wordt in samenwerking met Dorpsmarketing Oegstgeest, gemeente en studenten gewerkt aan de uitbreiding, (digitale) marketingcommunicatie en duurzame lokale logistiek om vraag en aanbod door middel van www.dorpsplein-oegstgeest.nl opnieuw lokaal te verbinden.

Gebiedscoöperatie IJsseldelta

In de IJsseldelta werken publiek en privaat samen om de weerbaarheid en veerkracht van lokale ondernemers te versterken via Digitale Dorpspleinen. De bedoeling is dat het aanbod van boeren, tuinders en kwekers wordt gedigitaliseerd en geclusterd op www.dorpsplein-ijsseldelta.nl. Deze worden vervolgens gekoppeld aan de ambachtelijke winkels en horeca in de dorpen en steden zoals:

Door de regionale boeren en tuinders te verbinden met de lokale ambachten en horeca die lokaal duurzaam leveren wordt er gewerkt aan korte voedselketens en aan het stimuleren van duurzaamheid, circulariteit en inclusiviteit in lokale samenlevingen.

Winkelcentrum Emiclaer in wijk Kattenbroek, Amersfoort

In de wijk Kattenbroek in Amersfoort ligt winkelcentrum Emiclaer. In samenwerking met tussen publieke en private partijen wordt gewerkt aan het digitaliseren en verduurzamen van de wijk en het versterken van de sociale samenhang in de wijk: www.dorpsplein-emiclaer.nl

Bunnik

In Bunnik is het aanbod van de eerste lokale eenheden (ambachtelijke ondernemers en de lokale kweker) online geclusterd op www.dorpsplein-bunnik.nl.

De gemeente Bunnik ondersteunt de lokale ondernemers door het schenken van een elektrische bakfiets (duurzaam) en door het verbinden van de ondernemers met de regionale sociale dienst (inclusiviteit) voor de inzet van mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt voor de bezorging va lokale bestellingen: https://www.bunnik.nl/nieuws/gemeente-ondersteunt-digitaal-dorpsplein-bunnik/

Inwoners van Bunnik kunnen méér en beter lokaal, verantwoord en voedingsrijk, voedsel en andere lokale boodschappen gratis én zonder extra milieu impact thuis laten brengen. Zie de Youtube video.

Waarom?

Een belangrijke oorzaak dat omzet uit de lokale en regionale economie is weggevloeid en lokale voorzieningen onder druk staan, met alle maatschappelijke gevolgen van dien, is de enorme toename van (inter)nationale online aanbieders die (gratis) thuisbezorgen.

Met een geringe eenmalige investering voor de organisatie van een Digitaal Dorpsplein (lokale collectieve online marktplaats), een duurzaam vervoersmiddel, het betrekken van lokale mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt en marketingcommunicatiemateriaal kan elke gemeente in samenwerking met ondernemersverenigingen, maatschappelijke organisaties en andere stakeholders het plaatselijke midden- en kleinbedrijf (en aanverwante maatschappelijke organisaties) een volhoudbare toekomst bieden én concreet inhoud geven aan een duurzame, circulaire en inclusieve lokale samenleving. Elke euro die terugkeert in de regionale en lokale economie en daar langer blijft circuleren heeft positieve maatschappelijke impact.

Stichting Digitale Dorpspleinen heeft een kant-en-klaar marketingcommunicatie concept ontwikkeld (sociale media en POS-materiaal: posters, flyers, baliedisplays) dat inspeelt op duurzaamheid, circulariteit en inclusiviteit.  Dit inspireert consumenten, ondernemers en gemeente om verder samen te werken aan een duurzame, circulaire en inclusieve lokale samenleving.

Dit materiaal kan per dorp, stad of regio eenvoudig gepersonaliseerd worden en voorzien van het logo van de gemeente als sponsor (“Mede mogelijk gemaakt door”).

Impact Digitale Dorpspleinen

Hernieuwde lokale en regionale bloei

Een Digitaal Dorpsplein per wijk, dorp, stad of regio helpt gemeenten, ondernemersverenigingen en organisaties een breed scala aan maatschappelijke en economische doelen realiseren:

Decentrale overheden (gemeenten, provincies)

 • Vraag en aanbod komen (opnieuw) bij elkaar met (inter)lokale marktplaats
 • Een regio, stad of dorp kan zich op unieke wijze profileren
 • Virtueel gebied is verzekering van de fysieke investeringen in het gebied
 • Lokale economie wordt minder kwetsbaar (voor crisis elders)
 • Meer zekerheid voor de benutting van het lokale vastgoed
 • Creëren van nieuwe lokale werkgelegenheid
 • Behouden en versterken van de leefbaarheid en sociale samenhang
 • Geld blijft langer in de lokale economie circuleren
 • Hogere tevredenheid bij inwoners door extra voorzieningen, service en beleving
 • Krachtige basis om te werken aan structurele groei van het Bruto Lokaal Product/Geluk, samen met ondernemersverenigingen en city managers
 • Bijdrage aan realiseren van de duurzaamheidsdoelen (meer lokale consumptie, korte distributielussen, kleine CO2-voetafdruk, landschappelijke kwaliteit, biodiversiteit)

  Ouderen bestellen eenvoudig online bij de vertrouwde winkels die thuisbezorgen door een lokale bezorger

Ondernemersverenigingen

 • Vergroten winkelbeleving met digitaal gemak en lokale logistiek
 • Stimulering innovatie van producten en diensten door ontstaan van nieuwe netwerken en samenwerkingen
 • Eén geïntegreerde totale klantbeleving in plaats van verbrokkelde ervaringen
 • Krachtige basis om te werken aan structurele groei van het Bruto Lokaal Product/Geluk, samen met gemeente en city managers
 • Bijdragen aan het realiseren van de duurzaamheidsdoelen
Klanten verwachten een geïntegreerde totaalbeleving: offline en online

Consumenten/inwoners

 • Altijd en overal (met één account) streekproducten- en diensten bestellen of reserveren bij lokale aanbieders
 • Meer en beter lokaal voedsel eten: voedingsrijk en smaakvol verwennen
 • Verantwoord lokaal geproduceerd
 • Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij
 • Betere winkelbeleving door digitaal gemak en thuisbezorgservice
 • Met één account bestellen in alle online-winkels in een dorp, stad of regio
 • Geïntegreerde totale klantbeleving (offline en online)
“Als ik tijd heb ga ik gezellig naar de winkels in de buurt, als ik druk ben vind ik het heerlijk om verse lokale producten thuis te laten bezorgen”

Over Stichting Digitale Dorpspleinen

Doelstelling

Stichting Digitale Dorpspleinen heeft als maatschappelijk doel:

“Het bevorderen van duurzaamheid, circulariteit en inclusiviteit¹ in de lokale samenleving door het online en offline bij elkaar helpen brengen en verbinden van vraag en aanbod voor een volhoudbare toekomst² van het plaatselijke midden- en kleinbedrijf en aanverwante maatschappelijke organisaties.”

 1. Officieel de wetenschappelijke insteek van Prof. Jan Jonker van Radboud Universiteit in Nijmegen, hoogleraar duurzaam ondernemen aan de Radboud Universiteit Nijmegen, en hoogleraar sociaal ondernemen & nieuwe businessmodellen
 2. Herman Wijffels, oud-voorzitter van Rabobank Nederland en van de Sociaal-Economische Raad (SER), momenteel hoogleraar “duurzaamheid en maatschappelijke verandering” aan de Universiteit Utrecht.

Stichting Digitale Dorpspleinen maakt gebruik van preferente dienstverleners, heeft geen winstoogmerk en helpt gemeenten tegen kostprijs bij de inrichting, organisatie en continuïteit van één of meerdere lokale digitale collectieve marktplaatsen.

De kosten in het economisch verkeer zijn voor de deelnemende ondernemers en blijven buiten de Stichting. Denk hierbij aan het faciliteren van bestellingen en het up-to-date houden van prijzen en producten.

Preferente dienstverleners

Shopforce is een ‘networked business’ e-commerce platform dat het aanbod van kleine lokale eenheden met elkaar verbindt (clustert)  op lokale, regionale of landelijke marktplaatsen om vraag en aanbod bij elkaar te brengen.