Waardeweb

Van boer naar bord (from Farm to Fork)

Samen regelen in een waardegenererend web van lokale partners

“Vooruit naar vroeger”, “back to the local and regional future” of “van boer naar bord”. Dat is het credo én de opgave: regionaal voedsel produceren, verwerken, distribueren en regenereren voor en binnen lokale samenlevingen, ondersteund met plaatselijke mensen en middelen. 

Stichting Digitale Dorpspleinen is op een missie om lokaliteiten te helpen bij een versnelling naar gezonde duurzame economieën, culturen en samenlevingen.

Gebaseerd op het helpen verbinden, organiseren en structureren van lokale/regionale netwerken van lokale partners die elk een waardevolle, vitale schakel in de lokale of regionale waardeketen vervullen:

  • gezond voedsel produceren (boeren)
  • gezond voedsel verwerken (ambachten en horeca)
  • gezond voedsel promoten (bijvoorbeeld scholieren)
  • gezond voedsel kopen (burgers, bedrijven, instellingen
  • gezond voedsel distribueren (bijvoorbeeld lokaal vervoersbedrijf, sociale dienst/mensen met achterstand op de arbeidsmarkt) en
  • gezonde voedselresten retourneren naar boeren (bijvoorbeeld gepensioneerden, sociale dienst/mensen met achterstand op de arbeidsmarkt

Hoe meer geld terugkeert én hoe langer geld lokaal circuleert (alvorens het verdwijnt) door de inzet van een hulpring van lokale partners, hoe groter de duurzame investeringskracht in de lokale of regionale waarde(keten), hoe groter de maatschappelijke en ecologische baten.

©Stichting Digitale Dorpspleinen: (inter)lokaal en regionaal samenwerken om doelen te bereiken

Stichting Digitale Dorpspleinen biedt je als betrokken burger(s) zelfredzame methodieken, (digitale) tools, verbinding naar een lokale of regionale digitale marktplaats, en handboeken.

Interesse? Behoefte aan hulp? Vul hier een korte enquête in om te achterhalen waar je hulpbehoefte ligt en laat je gegevens achter voor nader contact.