Daarom digitale dorpspleinen

Naar een nieuwe duurzame economie

Winkelgebieden zijn nog relatief gesloten systemen met gefragmenteerde klantervaringen

Middelen en mogelijkheden

De digitale kant van de netwerksamenleving, met intensieve sociale verbanden, groeit hard. Steeds sneller en steeds ingrijpender verbinden digitale middelen en mogelijkheden de verschillende (waarde)ketens en diverse schakels met elkaar. Winkelcentra en binnensteden zagen steeds meer geld uit de lokale economie wegvloeien naar nieuwe – alles-overkoepelende – aanbieders die – slechts vanuit een (inter)nationaal perspectief – inspelen op de veranderende vraag. Met grote maatschappelijke gevolgen en kosten voor lokale en regionale partijen. Het probleem is dat in de provincie de dorpen, steden en regio’s nog steeds bestaan uit relatief gesloten systemen, die onvoldoende met elkaar verbonden zijn in het relatief steeds opener systeem van het digitale netwerk.

Hoe beter vraag en aanbod op elkaar aansluiten hoe groter het Bruto Lokaal Product

Duurzame dwarsverbanden

Stichting Digitale Dorpspleinen helpt gemeenten en provincies per dorp, wijk, stad of regio ondernemers en organisaties (opnieuw) onderling te verbinden, zowel online als offline. Zo worden vraag en aanbod (inter)lokaal en regionaal meer en beter bij elkaar gebracht, primair vanuit een digitale dimensie. Door ketens te helpen verkorten, schakels te verbinden en ondernemerschap makkelijk bij elkaar te brengen.

De positieve impact van lokaal produceren op mens en milieu is groot

Eenvoudig gezegd: hoe meer digitale verbinding, hoe meer duurzame dwarsverbanden, hoe beter vraag en aanbod (inter)lokaal op elkaar aansluiten, hoe groter de lokale én regionale markt, hoe korter de distributielussen, hoe minder CO2-uitstoot, hoe beter de landschappelijke kwaliteit en biodiversiteit, hoe beter voedsel et cetera.

Digitaal dorpsplein

Met andere woorden: het onderling verbinden van ondernemers en organisaties via een lokale, digitale, collectieve marktplaats op het digitaal dorpsplein, is een belangrijk middel om als bedrijfsleven en als gemeentelijke, provinciale of landelijke overheid concreet invulling te geven aan de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties en te helpen transformeren naar een duurzame, circulaire en inclusieve samenleving. Voor een meer betekenisvolle economie waarin plaatselijke mensen en middelen meer centraal staan.

Ban Ki-moon, voormalig Secretaris Generaal bij de Verenigde Naties