Dorpspleinen

Duurzame Digitale Dorpspleinen

De eerste Digitale Dorpspleinen en lokale en regionale samenwerkingen tussen lokale ondernemers (versspecialisten, boeren, tuinders), gemeente en maatschappelijke instellingen krijgen vorm.

Arnhem en Maassluis

In co-creatie tussen winkelvastgoedbedrijf Wereldhave, gemeente Arnhem, ondernemers in winkelcentrum Presikhaaf en Kronenburg en De Groene Rijders zijn de volgende lokale collectieve digitale marktplaatsen in Arnhem gerealiseerd om het fysieke winkelaanbod te vergroten met online gemak, service en beleving:

www.presikhaaf-connect.nl

www.kronenburg-connect.nl

In co-creatie tussen winkelvastgoedbedrijf Wereldhave, gemeente Maassluis en ondernemers in winkelcentrum Koningshoek is het fysieke winkelaanbod uitgebreid via www.koningshoek-connect.nl.

Gemeente Zwartewaterland

In co-creatie met de gemeente Zwartewaterland, Provincie Overijssel en studenten van Hogeschool Windesheim uit de dorpen in gemeente Zwartewaterland is het lokale aanbod van de eerste twee dorpen van de gemeente Zwartewaterland gedigitaliseerd:

www.dorpsplein-zwartsluis.nl

www.dorpsplein-genemuiden.nl

Studenten verzorgen de digitale marketingcommunicatie via sociale media om betrokken klanten te creëren die op beslissende momenten aan de lokale ondernemers denken.

Zorgboerderij Lenteheuvel is voornemens om lokale bestellingen weg te brengen voor de ondernemers met een elektrische bakfiets.

Oegstgeest

In Oegstgeest wordt in samenwerking met Dorpsmarketing Oegstgeest, gemeente en studenten gewerkt aan de uitbreiding, (digitale) marketingcommunicatie en duurzame lokale logistiek om vraag en aanbod door middel van www.dorpsplein-oegstgeest.nl opnieuw lokaal te verbinden.

Gebiedscoöperatie IJsseldelta

In de IJsseldelta werken publiek en privaat samen om de weerbaarheid en veerkracht van lokale ondernemers te versterken via Digitale Dorpspleinen. De bedoeling is dat het aanbod van boeren, tuinders en kwekers wordt gedigitaliseerd en geclusterd op www.dorpsplein-ijsseldelta.nl. Deze worden vervolgens gekoppeld aan de ambachtelijke winkels en horeca in de dorpen en steden zoals:

Door de regionale boeren en tuinders te verbinden met de lokale ambachten en horeca die lokaal duurzaam leveren wordt er gewerkt aan korte voedselketens en aan het stimuleren van duurzaamheid, circulariteit en inclusiviteit in lokale samenlevingen.

Winkelcentrum Emiclaer in wijk Kattenbroek, Amersfoort

In de wijk Kattenbroek in Amersfoort ligt winkelcentrum Emiclaer. In samenwerking met tussen publieke en private partijen wordt gewerkt aan het digitaliseren en verduurzamen van de wijk en het versterken van de sociale samenhang in de wijk: www.dorpsplein-emiclaer.nl

Bunnik

In Bunnik is het aanbod van de eerste lokale eenheden (ambachtelijke ondernemers en de lokale kweker) online geclusterd op www.dorpsplein-bunnik.nl.

De gemeente Bunnik ondersteunt de lokale ondernemers door het schenken van een elektrische bakfiets (duurzaam) en door het verbinden van de ondernemers met de regionale sociale dienst (inclusiviteit) voor de inzet van mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt voor de bezorging va lokale bestellingen: https://www.bunnik.nl/nieuws/gemeente-ondersteunt-digitaal-dorpsplein-bunnik/

Inwoners van Bunnik kunnen méér en beter lokaal, verantwoord en voedingsrijk, voedsel en andere lokale boodschappen gratis én zonder extra milieu impact thuis laten brengen. Zie de Youtube video.

Waarom?

Een belangrijke oorzaak dat omzet uit de lokale en regionale economie is weggevloeid en lokale voorzieningen onder druk staan, met alle maatschappelijke gevolgen van dien, is de enorme toename van (inter)nationale online aanbieders die (gratis) thuisbezorgen.

Met een geringe eenmalige investering voor de organisatie van een Digitaal Dorpsplein (lokale collectieve online marktplaats), een duurzaam vervoersmiddel, het betrekken van lokale mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt en marketingcommunicatiemateriaal kan elke gemeente in samenwerking met ondernemersverenigingen, maatschappelijke organisaties en andere stakeholders het plaatselijke midden- en kleinbedrijf (en aanverwante maatschappelijke organisaties) een volhoudbare toekomst bieden én concreet inhoud geven aan een duurzame, circulaire en inclusieve lokale samenleving. Elke euro die terugkeert in de regionale en lokale economie en daar langer blijft circuleren heeft positieve maatschappelijke impact.

Stichting Digitale Dorpspleinen heeft een kant-en-klaar marketingcommunicatie concept ontwikkeld (sociale media en POS-materiaal: posters, flyers, baliedisplays) dat inspeelt op duurzaamheid, circulariteit en inclusiviteit.  Dit inspireert consumenten, ondernemers en gemeente om verder samen te werken aan een duurzame, circulaire en inclusieve lokale samenleving.

Dit materiaal kan per dorp, stad of regio eenvoudig gepersonaliseerd worden en voorzien van het logo van de gemeente als sponsor (“Mede mogelijk gemaakt door”).