Wegwijzers

Met koplopers werken aan een volhoudbare gezonde toekomst

Steeds sneller en steeds ingrijpender verbinden digitale middelen en mogelijkheden de verschillende (waarde)ketens en diverse schakels met elkaar. Kleine lokale ondernemers zien steeds meer geld uit de lokale economie wegvloeien naar nieuwe – alles-overkoepelende – aanbieders die – slechts vanuit een (inter)nationaal perspectief – inspelen op de veranderende vraag. Met significante maatschappelijke gevolgen en kosten voor lokale en regionale partijen. 

Stichting Digitale Dorpspleinen werkt samen met partners/wegwijzers.

ShopForce

Voor lokale of regionale digitale marktplaatsen samen met preferent e-commerce technologie partner Shopforce om lokale en regionale producenten/verwerkers en consumenten met elkaar te verbinden.

Shopforce is een maatschappelijk en digitaal gedreven professionele organisatie met een schaalbaar en flexibel lokaal e-commerce platform dat het aanbod van kleine lokale bedrijven snel en eenvoudig zichtbaar, (collectief) bestelbaar en online betaalbaar maakt op lokale, regionale en landelijke marktplaatsen.

Shopforce biedt daarnaast ondersteunende diensten om kleine ondernemers volledig digitaal te ontzorgen en de vraag naar lokaal voedsel te stimuleren. Hiervoor betalen ondernemers een eerlijke commissie waarbij het doel van Shopforce winstminimalisatie is: datgene dat zakelijk minimaal noodzakelijk is om de organisatie te runnen ten bate van maatschappelijke winst.

Coöperatief samen werken: financieel, organisatorisch en juridisch

Tussen burgers onderling en/of tussen ondernemers onderling en/of tussen ondernemers en partners en/of tussen deelnemers en de overheid zijn duidelijke afspraken nodig om al het vorenstaande goed te organiseren, te financieren en vast te leggen. Het is immers niet verstandig om alles ‘mondeling op de blauwe ogen’ te doen.

De manier waarop dit het beste kan gebeuren is afhankelijk van de specifieke omstandigheden en doelen.

  • Voor eenvoudige zaken kan volstaan worden met één of enkele schriftelijke onderlinge bevestigingen.
  • In meer complexe situaties, met meerdere partijen en grotere belangen is een Convenant geschikt.
  • Waar sprake is van (aanloop naar) gezamenlijke exploitatie is een Coöperatie de aangewezen weg.

In alle gevallen is specifieke (juridische) kennis en ervaring nodig hoe het een en ander het beste kan worden opgezet.

Het opstellen van Convenanten en zeker het oprichten van een Coöperatie vereist gedegen kennis en ervaring.

In de meeste situaties is ook een zekere mate van organisatiestructuur gewenst om alles goed te laten verlopen.

Verder zal er vaak sprake zijn van geldstromen die in goede banen moeten worden geleid. Er zijn inkomsten nodig om bijvoorbeeld de lokale hulpring te kunnen betalen. De inkomsten kunnen van verschillende partijen komen. Bijvoorbeeld vanuit ondernemersbijdragen, vanuit overheidssubsidie of vanuit ledenbijdragen. Soms zal ook voorfinanciering moeten worden aangetrokken om de plannen te kunnen realiseren.

Het welslagen van de plannen valt of staat met goede voorbereiding en uitvoering van bovengenoemde zaken.

Daarbij kan de Stichting Digitale Dorpspleinen u uiteraard helpen, dat is onderdeel van ons dienstenaanbod. De Stichting werkt daartoe samen met exclusieve partners die u onder speciale/bescheiden condities terzijde staan.

Benieuwd wat Stichting Digitale Dorpspleinen en haar partners voor jouw leefomgeving kunnen betekenen? Vul hier een korte enquête in om te achterhalen waar je hulpbehoefte ligt en laat je gegevens achter voor nader contact.